Одржана, 20. марта 2023. године, 7. седница Општинског већа у 2023. години

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1679319066.jpeg

Веће је разматрало и донело следеће акте:

I Утврдило предлоге аката и исте доставило Скупштини општине Уб на разматрање и усвајање:

1. Решења о да­ва­њу са­гла­сно­сти Комуналном јав­ном пред­у­зе­ћу ''Ђунис'' на Одлуке о ценама услуга коришћења базена, спортских терена и објеката које одржава КЈП „Ђунис“ Уб;

II Донело, из своје надлежности, следеће акте:

2. Одлука о образовању и именовању чланова Жалбене комисије општине Уб;

3. Закључак о прихватању Извештајa о реализацији одобрених годишњих програма спортских организација којима се остварује општи интерес у облати спорта на територији општине Уб и одобрених новчаних средстава буџета општине Уб за суфинансирање одобрених програма за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године.

Акте донете на овој седнице можете преузети овде.


Повезане вести