Одржана 1. седница Општинског већа у 2023. години

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1674479403.jpeg

Општинско веће општине Уб, 23. јануара 2023. године, одржало је 1. седницу у 2023. години.

Веће је разматрало и донеле следеће акте:

Утврдилo предлоге аката и исте доставило Скупштини општине Уб на разматрање и усвајање:

 1. Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању улица и путева;
 2. Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће на површинама јавне намене и о комуналном реду;
 3. Одлукa о изменама и допунама Одлуке о одржавању јавних зелених површина.

 Донело, из своје надлежности, следеће акте:

 1. Закључак о доношењу Плана јавних набавки општине Уб за 2023. годину;
 2. За­кљу­чак о давању сагласности  Техничкој школи ''Уб'' за расписивање јав­них на­бав­ки у 2023. години;
 3. За­кљу­чак о давању сагласности  Основној школи ''Милан Муњас'' Уб за расписивање јав­них на­бав­ки у 2023. години;
 4. За­кљу­чак о давању сагласности Основној школи ''Рајко Михаиловић'' Бањани за расписивање јав­них на­бав­ки у 2023. години;
 5. За­кљу­чак о давању сагласности  Основној школи ''Душан Даниловић'' Радљево за расписивање јав­них на­бав­ки у 2023. години;
 6. За­кљу­чак о давању сагласности Основној школи ''Свети Сава'' Памбуковица за расписивање јав­них на­бав­ки у 2023. години;
 7. За­кљу­чак о давању сагласности  Предшколској установи ''Уб'' за расписивање јав­них на­бав­ки у 2023. години;
 8. Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања и износа учешћа корисника у месечној економској цени у Предшколској установи ''Уб'' из Уба за 2023. годину;
 9. За­кљу­чак о утврђивању предлога Оперативног плана одбране од поплава на територији општине Уб за 2023. годину;
 10. Правилник о измени Правилника о одређивању особа које могу остварити право на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима.

Акте наведено под 1-10. и 12. може преузети овде.

Акти наведене под 11. и 13. можете преузети овде.


Повезане вести