ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗДАТОЈ ИНТЕГРАЛНОЈ ДОЗВОЛИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

Opstina UB | objavljeni-novi-dokumenti-opstina-ub-2_1636011122.jpg
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА УБ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за делатности установа и

заштиту животне средине


ОБАВЕШТЕЊЕ  О ИЗДАТОЈ ИНТЕГРАЛНОЈ ДОЗВОЛИ ЗА УПРАВЉАЊЕ  ОТПАДОМ

 

    Општинска управа Уб, Одељење за делатности установа и заштиту животне средине, обавештава јавност да је на захтев оператера постројења за управљање отпадом, Привредно друштво „ ЗВЕЗДА-ПЛАСТ“д.о.о. Совљак, општина Уб, постројење за рециклажу отпадне полиетиленске пластике - складиштење, третман уситњавањем и производња пластичне амбалаже, издато решење о издавању интегралне дозволе за третман, складиштење, поновно искоришћење, одлагање неопасног отпада на катарској парцели број 865 КО Совљак, а на основу члана 59. 60. и 64. Закона о управљању отпадом ( „ Сл. гласник РС “ број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18).

     Увид у издато решење може се извршити у року од 15 дана објављивања овог обавештења, у просторијама Општинске управе Уб, улица Војводе Мишића 20б, други спрат канцеларија број 32, у периоду од 11-14 часова.

      Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.


Повезане вести