О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1652435227.jpg

      Општинска управа Уб, Одељење за делатности установа и заштите животне средине, на основу члана 10,ст.1и 3 и чл.29 ст.1  Закона о процени утицаја на животну средину

 ( „Сл. гласник РС “број 135/04 и 36/09) даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

      Обавештавамо јавност и заинтересоване органе и организације да је носилац пројекта, ВЛАДАН ПЕТКОВИЋ ПР ОБРАДА МЕТАЛА УБ, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта  Индустријска зграда-затворена складишта за производњу и смештај за монтажу(производњу) и складиштење готових производа за паковање фолија и најлона на кат.парцели бр.955/30 КО Уб.

      Заинтересована јавност може извршити увид у садржину захтева , сваког радног дана од 10 до 14 часова , у просторијама Општинске управе Уб , ул.Војводе Мишића 20б, други спрат канцеларије број 32 и доставити своје мишљење у року од 10 дана, од дана објављивања овог обавештења.


Повезане вести