О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1649937475.jpg

Општинска управа Уб, Одељење за делатности установа и заштите животне средине  , на основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС “број 135/04 и 36/09) даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

      Обавештавамо јавност и заинтересоване органе и организације да је за пројекат  базне станице мобилне телефоније „ Уб_центар 2 МУП BA88 ВАУ88 ВАЛ88 ВАО88 чија се инсталација планира на постојећем објекту  на кп.бр.271/7 КО Уб, носиоца   пројекта ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ д.о.о. Београд ,ул.Таковска 2, Београд, донето решење да је потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

      Заинтересована јавност може извршити увид у садржину захтева , сваког радног дана од 10 до 14 часова , у просторијама Општинске управе Уб , ул.Војводе Мишића 20б, други спрат канцеларије број 32 и доставити своје мишљење у року од 15 дана, од дана објављивања овог обавештења. 

      Додатне информације можете добити на телефон 411-622 лок.139


Повезане вести