О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1648728515.jpg

На основу члана 10,ст.1и 3 и чл.29 ст.1  Закона о процени утицаја на животну средину

 ( „Сл. гласник РС “број 135/04 и 36/09) надлежни орган, Општинска управа Уб, Одељење за делатности установа и заштите животне средине , објављује

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

      Обавештавамо јавност да је носилац пројекта ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ СТОЧАР Л.С.Б ДОО ТРЊАЦИ, Трњаци, општина Уб, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат:  Кланица „ СТОЧАР Л.С.Б.“ капацитета за клање 300 комада дневно (100 говеда, 100 овца/коза, 100 свиња), капацитета за расецање 35.000,00 кг дневно ( говеда, овце/козе, свиње) и производњу уситњеног меса 1.000,00 кг дневно, на к.п.бр.108/1 и к.п.бр.114 КО Трњаци, општина Уб.

      Заинтересована јавност може извршити увид у садржину захтева , сваког радног дана од 10 до 14 часова , у просторијама Општинске управе Уб , ул.Војводе Мишића 20б, други спрат канцеларије број 32 . Додатне информације можете добити на телефон 411-622 лок.139.

      Мишљење јавности и коментари могу бити достављени надлежном органу и у писаној форми у року од 10 дана објављивања овог обавештења.

 


Повезане вести