О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0020_1560158547_1604914509.jpg

 

 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е-0

Република Србија

МИНИСТАРСТВО

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Б е о г р а д

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће Електромрежа Србије, Центар за инвестиције Београд поднело Министарству заштите животне средине Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње двоструког надземног вода 2x110 kV од ДВ 110 kV бр. 107/2 ТС ''Тамнава Западно поље'' – ТС ''Ваљево 3'' – увођење у ТС 110/35 kV ''Уб'', укупне дужине од око 8 km, заведен под бројем 353-02-1881/2020-03.

 

Jавна расправа и презентација предметне Студије чије је одржавање било предвиђено за 13.11.2020. године са почетком у 1100 у просторијама СО Уб, неће бити одржана због погоршане епидемиолошке ситуације у Републици Србији, а у складу са Инструкцијом Владе Србије којом је прописано да се састанци одржавају коришћењем информационо комуникационих средстава.

 

У складу са наведеним, обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да своја питања и приговоре у вези са предметном Студијом о процени утицаја на животну средину, могу доставити овом органу на адресу Министарство заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд, Одељење за процене утицаја на животну средину у писаном облику, као и на службену мејл адресу у електронском облику. Сва питања заинтересоване јавности ће бити прослеђена носиоцу пројекта и обрађивачу Студије, а одговори на та питања биће достављени заинтересованој јавности, органима и организацијама у електронском облику. У складу са чланом 4. став 2. и са чланом 6. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/2005), примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд. Све достављене примедбе ће бити предочене Техничкој комисији, која ће оцењивати предметну Студију.


Повезане вести