Opstina UB | opstina-ub-vodic.jpg

Уб19/11/2020

КОНКУРС за доделу новчане накнаде студентима дела трошкова студирања за школску 2020/21. годину

Пријаве се достављају поштом на адресу: Општинска управа Уб, ул. Војводе Мишића бр. 20Б, 14210 Уб са назнаком "Конкурс за доделу новчане накнаде студентима дела трошкова студирања" или на портирницу Општинске управе општине Уб, радним данима од 08-15h или електронски на мејл адресу: stipendijeub@opstinaub.org.rs


17/11/2020

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се грађани општине Уб да се радно време угоститељских објеката, продавница, малопродајних трговинских објеката, биоскопа, приређивача посебних и класичних игара на срећу, изузев радног времена апотека, бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива, угоститељских и других објеката који врше доставу хране и привреде која ради трећу смену, ограничава тако да напред наведени објекти неће радити од 21:00 до 05:00 наредног дана.


10/11/2020

Јавна расправа о Нацрту одлуке о допуни Одлуке о локалним комуналним таксама

Општинско веће општине Уб, одлучило да се приступи допини Одлуке о локалним комуналним таксама и донело Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту одлуке о допуни Одлуке о локалним комуналним таксама и Програм спровођења јавне расправе о Нацрту одлуке о допуни Одлуке о локалним комуналним таксама


09/11/2020

ОБАВЕШТЕЊЕ

Општинска управа Уб почеће са спровођењем акције јесењег круга систематске дератизације на територији општине Уб у понедељак 09.11.2020. године. Планира се да акција траје седам дана, у зависности од временских услова. Дератизацију ће обављати „Био Спин“ д.о.о. Нови Сад,30/09/2020

Општинска управа општине Уб обавештава угоститеље

Општинска управа општине Уб обавештава угоститеље и физичка лица која пружају угоститељске услуге под условима прописаним Законом о угоститељству( „Сл. гласник РС број 17/2019“) и прописима донетим на основу овог закона, да од 1.октобра 2020.године почиње са радом централни информациони систем (ЦИС)


29/09/2020

Обавештење о пријави некатегорисаног смештаја

На основу члана 12. Закона о угоститељству („Службени гласник РС", бр. 17/19) угоститељ који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту дужан је да пре отпочињања обављања делатности, на прописан начин поднесе пријаву јединици локалне самоуправе на чијој територији се објекат налази.У складу са овим чланом потребно је поднети пријаву са Прилогом 1- за некатегорисани објекат на писарницу Општинске управе општине Уб, Улица војводе Мишића 20Б, Уб.


03/09/2020

22. „Убске вечери“

22. „Убске вечери“ Од 5. до 12. септембра на Летњој сцени код Општине – Организатор Установа културе „Културни центар Уб“