Јавни увид у нацрт просторног плана подручја посебне намене разводног Гасовода РГ – 13 Београд-Ваљево-Лозница са елементима детаљне регулације

Opstina UB | objavljeni-novi-dokumenti-opstina-ub-2_1650023558.jpg

ЈАВНИ УВИД у Нацрт просторног плана подручја посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд-Ваљево­ Лозница са елементима детаљне регулације (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд- Ваљево-Лозница са елементима система детаљне регулације на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој проuенн утицаја) одржаће се од 15. АПРИЛА ДО 14. МАЈА 2022. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА сваког радног да на у зградама јединица локалне самоуправе.

Потребну документацију можете преузети на следећем линку.


Повезане вести