ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Opstina UB | javni-konkurs-za-popunjavanje-polozaja_1559899453.jpg

На основу члана 95. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016), члана 54. и 56. став 1. Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016 - др закон и 47/2018), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“', бр. 95/2016), Општинско веће општине Уб, преко Конкурсне комисије, оглашава  ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА (Постављање начелника Општинске управе Уб) Орган у коме се радно место попуњава:ОПШТИНСКА УПРАВА УБ, ул. Војводе Мишића 20-б, 14210 Уб Положај који се попуњава: НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ


Повезане вести