Јавна набавка добара бр. 1/2018 намирнице за исхрану деце

Opstina UB | javna-nabavka-dobara-br-12018-namirnice-za-ishranu-dece_1559833294.jpg

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12 и 68/15) Предшколска установа „Уб“ Уб објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке добара  бр. 1/2018 намирнице за исхрану деце


Повезане вести