ОБАВЕШТЕЊЕ

Opstina UB | objavljeni-novi-dokumenti-opstina-ub-2_1634210424.jpg

На основу члана 69. став 1. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', бр. 36/09/, 88/10, 14/16 и 95/2018 – др.закон) надлежан орган, Општинска  управа Уб, Одељење за делатности установа и заштиту животне средине објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

  Обавештавамо јавност да је оператер ,, ЗВЕЗДА-ПЛАСТ д.о.о.“,  Совљак, општина Уб, поднео Захтев за продужење  дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање  неопасног отпада, на катарској парцели број 865 КО Совљак. 

  Заинтересована јавност може извршити увид у поднети Захтев за издавање дозволе у року од 15 дана од дана оглашавања, преко  сајта општине Уб или сваког  радног дана, у периоду од 11 до 14 часова, у просторијама Општинске управе Уб, улица Војводе Мишића 20б, други спрат канцеларија број 32.

   Мишљење јавности и коментари могу бити достављени надлежном органу и у писаној форми у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.


Повезане вести