ОБАВЕШТЕЊЕ

Opstina UB | opstina-ub-47_1625660120.jpg

Обавештење

Општинска управа Уб, обавештава јавност да је за издавање уверења за ученички дом потребна следећа документација:

 

1.      Изјава два сведока о броју чланова домаћинства која садрже податке о сродству и занимању (оверена код нотара).

2.      За запослене чланове домаћинства доказ о приходу (првих три месеца)

3.      За пензионере доказ од Фонда ПИО или чек од пензије.

4.      Катастарски приход ( уверење за све пунолетне чланове породице).

5.      Приходи од приватне делатности, уверење из Пореске управе  (за све пунолетне чланове породице).

6.      За незапослене чланове домаћинства доказ од Националне службе за запошљавање.

7.      Фотокопије личних карата (подносиоца захтева и свих пунолетних чланова породице)

 

 

Потребну документацију доставити лично или на: m.buljubasic@opstinaub.org.rs


Документи


Повезане вести