Документи: Нацрт просторног плана Инфраструктурног коридора високонапонског далековода 2x400kV Бајина Башта Обрновац


Документи: Нацрт просторног плана Инфраструктурног коридора високонапонског далековода 2x400kV Бајина Башта Обрновац