Обавештење о донетом решењу ,,VIP''

17/07/2019 Вести Актуелно
Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1560195613_1563346185.jpeg

Општинска управа Уб , Одељење за делатности установа и заштиту животне средине , на основу члана 10 и 29 Закона о процени утицаја на животну средину (,,Сл.гласник РС'' бр. 135/04 и 36/09) даје следеће :

 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо јавност , заинтересоване органе и организације да је донето решење да за пројекат : ,, Радио базне станице на локацији  «ВА1298_01 VA_Paljuvi» на животну средину GSM900/UMTS2100/LTE1800/LTE800 мреже јавних мобилних телекомуникација ,,VIP mobile’’d.o.o, Београд’’,, на катастарској парцели бр. 1794 К.О. Паљуви  ,Општина Уб , није потребна процена утицаја на животну средину .

Заинтересована јавност може извршити увид у донето решење  сваког радног дана од 11 до 14 часова , у просторијама Општинске управе Уб , улица Војводе Мишића 20б ,  канцеларија број 32,  и на исто изјавити жалбу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења .


Повезане вести