Јавни конкурс за попуњавање упражњеног радног места у Општинској управи општине Уб

Opstina UB | Одржавање хигијене_1669200893.jpg

Решењем начелника Општинске управе општине Уб број 112-17/2022-01 од 18. Новембра 2022. Године, одлучено је о попуњавању једног радног места-послови одржавања хигијене, спровођењем Јавног конкурса у Општинској управи општине Уб. Радно место које се попуњава систематизовано је под редним бројем 63.

Обједињеног правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и правобранилаштву општине Уб, звање-намештеник-пета врста радних места. Текст Јавног конкурса и пратеће Изјаве, може се преузети у прилогу.


Документи


Повезане вести