Закуп простора

13/02/2024

Оглас за прикупљање понуда

Оглас за прикупљање писмених понуда за закуп пословних објеката на Градском базену - Пословни објекат број 1 и Пословни објекат број 2.

24/11/2021

Оглас за закуп пословних просторија - локал број 2 у објекту Нове зелене пијаце у Убу

Пословни простор – локал број 2 у објекту Нове зелене пијаце у Убу (Друга фаза), ближа локација улаз у локал број 1 из улице Ивана Миловановићa; изграђен на кп. бр. 269/2 КО Уб, власништво Општине Уб; нето површине 51,53 m2 од тога: продајни простор од 45,45 m2, WC 1, 2,71m2, и WC2, 3,37 m2