Opstina UB | 1552920764-opstina-ub-sastanak.jpg

Информације16/08/2023

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Јавни позив (конкурс) за пријавлјивање кандидата за пописиваче објавлјује се 15. августа 2023. године у 8.00 часова на веб-сајту Завода (stat.gov.rs) и сајту Пописа (popispoljoprivrede.stat.gov.rs), као и у средствима јавног информисања
29/05/2023

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта

Општинско веће општине Уб, на седници одржаној 29. маја 2023. године донело је Одлуку о утврђивању Годишњег програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Уб за 2023. годину