Минералне и енергетске сировине

Општина Уб се може похвалити поседовањем огромних резерви лигнита и у наредним годинама се планира отварање највећег површинског копа који ће заузети чак 7.700 ha земљишта и представљаће највећи површински коп у Европи.

 На подручју општине присутне су неметаличке минералне сировине (кварцни песак у процењеном износу резерви од 16.500.000 тона - локалитети Чучуга, Слатина, Авала, Гуњевац, Резинац, Провалије; глина у процењеном износу резерви од 3.800.000 тона - локалитети Слатина, Бој Брдо (Богдановица) код Уба, Кокановац у селу Радуша код Уба и Тамнава - Западно поље; кречњак - Бобија, Врховине, Памбуковица-Радуша), у мањем проценту металичке, као и енергетске сировине, односно лежишта лигнита у Колубарском басену. Већи број локалитета се експлоатише, један број је у процесу истраживања могућности експлоатације.

Минералне и енергетске сировине-0

Копови неметала у селу Чучуге


Повезане странице