Opstina UB | opstina-ub-adresar-skole.jpg

Адресар - Образовање

  • Регионални центар за управљање отпадом "Еко - Тамнава" д.о.о. Уб, ул. Краља Петра I 60А/2

    Пројекат изградње Регионалне депоније комуналног отпада „Каленић“ има обележја МЕЂУРЕГИОНАЛНОГ пројекта и заједнички је за Колубарски управни округ и делове подручја Мачванског управног округа и подручја Града Београда са 11 градова и општина: Ваљево, Обреновац, Лазаревац, Уб, Барајево, Владимирци, Лајковац, Мионица, Коцељева, Осечина и Љиг. __Градови и општине, учесници у заједничком регионалном пројекту су надлежности управљања пројектним активностима као и статус јединствене институције Регионалног система за интегрално управљање отпадом, поверили будућем оператеру регионалне депоније - привредном друштву Регионални центар за управљање отпадом „Еко-Тамнава“ д.о.о. Уб.__Подручје у обухвату Колубарског региона за управљање отпадом има 363.360 становника и просечну количину сакупљеног чврстог комуналног отпада од 330 тона/дан.

    014/ 412 415

Додајте у адресар

Уколико желите да додате Вашу фирму, установу, пошаљите нам упит са информацијама. Након провере, контактираћемо Вас и објавити у адресару Вашу фирму, установу, итд...


*Могуће је одабрати више категорија