Актуелно

11/05/2022

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо јавност да је оператер ,, МИЛАН ЗАРИН ПР ПОНОВНА УПОТРЕБА РАЗВРСТАНИХ МАТЕРИЈАЛА ПАЗАЛ УБ“, из Уба,Радничка 27, поднео Захтев за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији општине Уб.

11/05/2022

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо јавност и заинтересоване органе и организације да је носилац пројекта, ВЛАДАН ПЕТКОВИЋ ПР ОБРАДА МЕТАЛА УБ, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта „Индустријска зграда-затворена складишта за производњу и смештај за монтажу(производњу) и складиштење готових производа за паковање фолија и најлона на кат.парцели бр.955/30 КО Уб.

15/04/2022

Јавни увид у нацрт просторног плана подручја посебне намене разводног Гасовода РГ – 13 Београд-Ваљево-Лозница са елементима детаљне регулације

Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд- Ваљево-Лозница са елементима система детаљне регулације на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој проuенн утицаја) одржаће се од 15. АПРИЛА ДО 14. МАЈА 2022. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА сваког радног да на у зградама јединица локалне самоуправе.

14/04/2022

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо јавност и заинтересоване органе и организације да је за пројекат базне станице мобилне телефоније „ Уб_центар 2 МУП“ – BA88 ВАУ88 ВАЛ88 ВАО88 чија се инсталација планира на постојећем објекту на кп.бр.271/7 КО Уб, носиоца пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ д.о.о. Београд ,ул.Таковска 2, Београд, донето решење да је потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

14/04/2022

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

Обавештавамо јавност и заинтересоване органе и организације да је за пројекат: Кланица „ СТОЧАР Л.С.Б.“ капацитета за клање 300 комада дневно (100 говеда, 100 овца/коза, 100 свиња), капацитета за расецање 35.000,00 кг дневно ( говеда, овце/козе, свиње) и производњу уситњеног меса 1.000,00 кг дневно, на к.п.бр.108/1 и к.п.бр.114 КО Трњаци, општина Уб, носиоца пројекта „ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ СТОЧАР Л.С.Б ДОО ТРЊАЦИ“, Трњаци, општина Уб, донето решење да је потребна израда Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину.

Е-услуге


Догађаји


ПОЗОРИШНИ АМАТЕРИ РЕГИОНА ОКУПЉЕНИ НА УБУ


Opstina UB | 20211101_202653_1636028923.jpg

Под покровитељством локалне самоуправе, а у организацији Установе културе и Аматерског позоришта „Раша Плаовић”, 11. новембра почело је традиционално јесење позоришно окупљање најбољих аматерских ансамбала са простора некадашње Југославије, 13. Repassage fest.