Актуелно

29/09/2020

Обавештење о пријави некатегорисаног смештаја

На основу члана 12. Закона о угоститељству („Службени гласник РС", бр. 17/19) угоститељ који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту дужан је да пре отпочињања обављања делатности, на прописан начин поднесе пријаву јединици локалне самоуправе на чијој територији се објекат налази.У складу са овим чланом потребно је поднети пријаву са Прилогом 1- за некатегорисани објекат на писарницу Општинске управе општине Уб, Улица војводе Мишића 20Б, Уб.

Е-услуге


Догађаји