Обавештења

20/03/2020

Обавештење

Сви привредни субјекти који ангажују запослене у време забране кретања потребне информације могу наћи на сајту Министарства привреде

13/01/2020

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Општинска управа Уб , Одељење за делатности установа и заштиту животне средине , на основу члана 10 и 29 Закона о процени утицаја на животну средину (,,Сл.гласник РС'' бр. 135/04 и 36/09) даје следеће :