Оглас за закуп пословног простора на пијаци

Opstina UB | opstina-ub-25-урбанистички-пројекти-парцелација_1621325810.jpg

На основу Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ бр.16/2018), и Одлуке о давању у закуп непокретности путем јавног надметања бр. 436/21 од 17.05.2021. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности на којим Комунално јавно предузеће „Ђунис“ Уб, са седиштем у Убу, улица Вељка Влаховића број 6, МБ. 07098499; ПИБ: 101347777,  има право  коришћења по основу обављања комуналне делатности  управљање пијацама, објављује:

ЈАВНИ ОГЛАС

О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА


Документи


Повезане вести