КЈП Ђунис - Оглас за прикупљање писмених понуда за закуп пословних простора

Opstina UB | opstina-ub-25-урбанистички-пројекти-парцелација_1715157282.jpg

Комунално јавно предузеће „Ђунис“ Уб („Службени гласник општине Уб“, број 12/2021), расписује:

О г л а с/ П о з и в
о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп пословних простора

1.    На основу Одлуке Надзорног одбора КЈП „Ђунис“ Уб, број 457-1/2024 од 29. 04. 2024. године, спроводи се поступак прикупљања писмених понуда за давање у закуп пословних простора на:

-    Отвореним  базенима   у Убу, улица Омладиснких бригада бб, које чине  Aqua park „Уб“ са једним отвореним базеном олимпијских димензија и четири мања  базена (од којих  три припадају категирији мини aqua park) са припадајућим објектима, опремом  и припадајућим земљиштем, за постављање  3 (три) конзерватора (3  (три) продајна и 3 магацинска) за ексклузивну продају индустријског сладоледа
    и
-    Спортско рекреативном центру „Школарац“ у Убу  улица Спортска бб, за постављање 1 (једног) конзерватора (1  (једног) продајног и 1 магацинског) за продају индустријског сладоледа.


Документи


Повезане вести