Opstina UB | 1552920764-opstina-ub-sastanak.jpg

Информације02/11/2023

Обавештење о излагању на увид дела јединственог бирачког списка за подручје Општине Уб

Увид у део Јединственог бирачког списка врши се непосредно у Општинској управи општине Уб путем рачунарске опреме уношењем једниственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни, а све у складу са Законом који уређује заштиту података о личности.

16/08/2023

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Јавни позив (конкурс) за пријавлјивање кандидата за пописиваче објавлјује се 15. августа 2023. године у 8.00 часова на веб-сајту Завода (stat.gov.rs) и сајту Пописа (popispoljoprivrede.stat.gov.rs), као и у средствима јавног информисања