ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ ЗА ПРОЈЕКАТ,,ЕКОНОМСКИ ОБЈЕКАТ-ПРАСИЛИШТЕ СА ЈАМОМ ЗА ТЕЧНИ СТАЈЊАК''

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1710497798.jpeg

      Општинска управа Уб, Одељење за делатности установа и заштите животне средине  , на основу члана 10. стaв 1. и став 3. и члана 29. став 1.  Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС “ број 135/04 и 36/09) даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

      Обавештавамо јавност и заинтересоване органе и организације да је за пројекат:

,,ЕКОНОМСКИ ОБЈЕКАТ – ПРАСИЛИШТЕ СА ЈАМОМ ЗА ТЕЧНИ СТАЈЊАК'' Чучуге бб, на к.п.  бр. 71/2 КО Чучуге, Општина Уб , носиоца пројекта Дејана Јовић чији је ЈМБГ 2508980771610 , адреса улица Вука Караџића 040 Уб поднет  захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност може извршити увид у садржину захтева , сваког радног дана од 10 до 14 часова , у просторијама Општинске управе Уб , ул.Војводе Мишића 20б, други спрат канцеларијa број 32 и доставити своје мишљење у року од 10 дана, од дана објављивања овог обавештења.

 

     Додатне информације можете добити на телефон 411-622 лок.139

 


Повезане вести