Обавештење о донетом решењу Ауто Макиш

Opstina UB | opstina-ub-25-урбанистички-пројекти-парцелација_1708941558.jpg

Општинска управа Уб, Одељење за делатности установа и заштите животне средине, на основу члана 10. и члана 29.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС “број 135/04 и 36/09) даје следеће:
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
Обавештавамо јавност и заинтересоване органе и организације да је за : ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ ПРАТЕЋИХ САДРЖАЈА ЗА КОРИСНИКЕ АУТО-ПУТА Е-763, УЗ ПОСТОЈЕЋЕ ПАРКИРАЛИШТЕ АУТО-ПУТА У СМЕРУ ПРЕМА БЕОГРАДУ, НА К.П.815 К.О. РУКЛАДА, ОПШТИНА УБ,, донето решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.
Заинтересована јавност може извршити увид  у донето решење сваког радног дана од 11 до 14 часова,у просторијама Општинске управе, улица Војводе Мишића 20б, канцеларија број 32,и на исто изјавити жалбу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.


Повезане вести