Препорука за рад угоститељским објектима

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0020_1560158547_1588526212.jpeg

Препорука за рад  угоститељским објектима а посебно оне  мере које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

Влада Републике Србије   донела је Одлуку о посебним мерама пружања услуга у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за ношење и која гласи : 

Почев од 4. маја 2020. године правна лица и предузетници који обављају делатност у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића ту делатност, односно пружање услуга могу да обављају, односно да послуживање корисника врше и непосредно у затвореном простору и у простору организованих башти на отвореном – уз примену превентивних мера прописаних овом одлуком и утврђених актом послодавца.

Правна лица и предузетници (послодавци) који пружају услуге у делатностима дужни су да, у односу на запослене и кориснике услуга, примене све превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оне које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (организовање процеса рада који обезбеђује одржавање социјалне дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, обавезну дезинфекцију мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица од стране запослених – за пружање услуга на отвореном, као и додатне мере, ограниченог броја лица у просторији, а у случају мањег растојања од два метра између корисника пружање услуга уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезну дезинфекцију просторија и подова, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица и од корисника услуга – за пружање услуга у затвореном простору).

 

            У складу са  Одлуком о  посебним мерама пружања услуга у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и продају храну за ношење , Општина Уб је издала препоруку за  ограничавање радног времена угоститељских објеката: 

 

            Рад угоститељских објеката организовати тако да се рад одвија у у временском интервалу:

 

•          Од 7 часова ујутру до  17 часова поподне ( док траје забрана кретања становништва рад угоститељских објеката се треба организовати тако да се рад заврши најкасније један сат пре почетка забране кретања становништва) 

 

Правна лица и предузетници (послодавци) могу, у складу са горе наведеном препоруком да самостално одреди радно време у наведеним временском интервалу.


Повезане вести