Opstina UB | 1552920753-opstina-ub-sastanak.jpg

Општина Уб


29/06/2023

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо јавност и заинтересоване органе и организације да је носилац пројекта, Предузеће за производњу и услуге „ЕУРО-МЕТАЛ“ Д.О.О. УБ, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта: Производни објекти „ЕУРО-МЕТАЛ“ Д.О.О, Уб, к.п.бр. 429/1 КО Гуњевац, општина Уб.


29/06/2023

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештава се грађанство и Удружење пчелара да је ОТКАЗАН третман комараца из ваздуха који је планиран за петак 30.06.2023.год. О наредном третману са земље биће постављено накнадно обавештење.

29/05/2023

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта

Општинско веће општине Уб, на седници одржаној 29. маја 2023. године донело је Одлуку о утврђивању Годишњег програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Уб за 2023. годину


22/05/2023

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 22.05.2023. год. закључно са 06.06.2023. год. Елаборат за рани јавни увид је изложен сваког радног дана, од 7.00 до 15.00 часова, у згради Општинске управе општине Уб, Одељењу за послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско-правне послове, 14210 Уб, Војводе Мишића бр. 20 Б, канцеларија бр.14, као и на интернет страни Општине Уб (www.opstinaub.org.rs).
13/04/2023

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Донето је решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње пратећих садржаја за кориснике аутопута е-763 на локацијама уз постојећа паркиралишта аутопута на подручју Рукладе