Избори

02/11/2023

Обавештење о излагању на увид дела јединственог бирачког списка за подручје Општине Уб

Увид у део Јединственог бирачког списка врши се непосредно у Општинској управи општине Уб путем рачунарске опреме уношењем једниственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни, а све у складу са Законом који уређује заштиту података о личности.

01/11/2023

Обавештење за оверу потписа у поступку локалних избора

Обавештавају се политички субјекти заинтересовани за учешће на локалним изборима за одборнике Скупштине општине Уб, да ће овлашћени оверивач Општинске управе општине Уб бити доступан за оверавање потписа подршке бирача изборним листама у згради Општинске управе праве општине Уб у Убу, Улица војводе Мишића број 20Б, сваког дана почев од 01. новембра 2023. године од 12.00 до 15.00 часова и сваког наредног дана у времену од 07.30 до 15.00 часова.

05/11/2021

Бирачка места за гласање на изборима, од 28.11.2021. године, за чланове савета месних заједница

Општинска изборна комисија, 5. новембра 2021. године, донела је Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за чланове савета месних заједница, који се имају одржати 28. новембра 2021. године - избори за чланове савета у 30 месних заједница