Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада оператера ,,ЕСО ТЕST DOO UB“

06/02/2018 Општина Уб
Opstina UB | obavestenje-o-podnosenju-zahteva-za-izdavanje-dozvole-za-skladistenje-i-tretman-neopasnog-otpada-operatera-eco-test-doo-ub_1559902444.jpg

Одељење за делатност установа и заштиту животне средине , на основу члана 63. став 3 , Закона о управљању отпадом ( ,,Сл.Гласник РС'' број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује Обавештење о пријему захтева за складиштење и третман неопасног отпада , оператера ,,ЕСО ТЕST DOO UB “ регистрованог у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем  20615311, са шифром претежне делатности  3832. Надлежни орган обавештава јавност да је ,,ЕСО ТЕST DOO UB “ из Уба , 01.02.2018.године поднео Захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада. Рок за достављање мишљења и предлога је 15.02.2018.године. Заинтересована јавност може извршити увид у садржину Захтева и пратеће документације сваког радног дана од 12 до 14 часова, у просторијама Општинске управе Уб, улица Војводе Мишића 20 б, други спрат канцеларија број 32.


Повезане вести