Opstina UB | opstina-ub-vodic.jpg

Уб23/08/2023

Урбанистички пројекат за изградњу пратећих садржаја за кориснике ауто-пута Е-763

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројеката за изградњу пратећих садржаја за кориснике ауто-пута Е-763, уз постојеће паркиралиште ауто-пута у смеру према Београду, на катастарској парцели 815 К.О. Руклада, општина Уб, одржаће се од 01. СЕПТЕМБРА ДО 08. СЕПТЕМБРА 2023. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 7 ДАНА, сваког радног дана у згради општине Уб, као и на интернет страници општине Уб (https://www.opstinaub.org.rs).


16/08/2023

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Јавни позив (конкурс) за пријавлјивање кандидата за пописиваче објавлјује се 15. августа 2023. године у 8.00 часова на веб-сајту Завода (stat.gov.rs) и сајту Пописа (popispoljoprivrede.stat.gov.rs), као и у средствима јавног информисања


29/06/2023

ПОЗИВ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ДА ИЗВРШЕ КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

Законом о угоститељству (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 17/2019) прописана је обавеза угоститеља који пружа услуге смештаја у објектима домаће радиности (кућа, апартман и соба) и објектима сеоског туристичког домаћинства, да изврши категоризацију тих објеката.

14/07/2023

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо јавност и заинтересоване органе и организације да је за пројекат: Производни објекти „ЕУРО-МЕТАЛ“ Д.О.О, Уб, к.п.бр. 429/1 КО Гуњевац, општина Уб, носиоца пројекта, Предузеће за производњу и услуге „ЕУРО-МЕТАЛ“ Д.О.О. УБ, донето решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.


29/06/2023

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо јавност и заинтересоване органе и организације да је носилац пројекта, Предузеће за производњу и услуге „ЕУРО-МЕТАЛ“ Д.О.О. УБ, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта: Производни објекти „ЕУРО-МЕТАЛ“ Д.О.О, Уб, к.п.бр. 429/1 КО Гуњевац, општина Уб.