Банер
Банер

Трг ослобођења - уживо

Webcam Live

Курсна листа НБС

Кампање

Тренутно на сајту

Имамо 26 гостију и 1 члан на мрежи

Статистика

Чланови : 2
Садржај : 1363
Линкови : 13
Број посета : 2677341
RSS feed RSS feed
Почетна
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „УБ 2025“ ПДФ Штампа
петак, 05 фебруар 2016 13:29

ОПШТИНА УБ
Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и стамбено-комуналне послове
у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „УБ 2025“:

Одлукa о изради Измене и допуне Плана генералне регулације „Уб 2025“ објављена је у „Службеном гласнику Општине Убˮ, број 15/14.

Опширније...
 
ОГЛАС за отуђење из јавне својине општине Уб катастарске парцеле 28/5 KO Уб ПДФ Штампа
петак, 29 јануар 2016 14:34

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Сл. гласник РС". бр. 24) и члана 17. и 20. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. гласник општина Уб“, 13/2015), ЈП „Дирекција за уређење и изградњу“ Уб, расписује

 

Оглас за отуђење из јавне својине општине Уб јавним надметањем, а ради привођења планираној намени, катастарске парцеле 28/5 у катастарској општини Уб, уписане у лист непокретности 2687, катастарска општина Уб, као јавна својина општине Уб, земљиште у грађевинском подручју, са површином од 530м2, а која се у Плану генералне регулације „Уб 2025“ налази у зони планираној за становање у мешовитим централним блоковима.

 

Преузмите текст огласа


 
Информатор о трошењу буџетских средстава - годишње издање за 2015. годину ПДФ Штампа
среда, 27 јануар 2016 13:45

Општина Уб објављује, доступно за преузимање:

Информатор о трошењу буџетских средстава - децембар 2015

Информатор о трошењу буџетских средстава - годишње издање за 2015. годину


 
ЈН 1.1.4 - Електрична енергија ПДФ Штампа
среда, 27 јануар 2016 13:26

Општинска управа општине Уб објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију у отвореном поступку јавне набавке

ЈН 1.1.4 - Електрична енергија

Опширније...
 
ЈН 1.2.5 – Осигурање имовине и лица ПДФ Штампа
среда, 27 јануар 2016 08:52

Општинска управа општине Уб објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности:

ЈН 1.2.5/2016 – Осигурање имовине и лица


Опширније...
 
ЈН 1.1.2 - Дизел и бензин за потребе ОУ Уб 2016 ПДФ Штампа
уторак, 19 јануар 2016 00:00

Општинска управа општине Уб објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности:

ЈН 1.1.2 - Дизел и бензин за потребе ОУ Уб 2016


 
Оглас за отуђење из јавне својине општине Уб катастарске парцеле 82/34 KO Уб ПДФ Штампа
петак, 22 јануар 2016 10:44
На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Сл. гласник РС". бр. 24) и члана 17. и 20. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. гласник општина Уб“, 13/2015), ЈП „Дирекција за уређење и изградњу“ Уб, расписује

О Г Л А С

за отуђење из јавне својине општине Уб јавним оглашавањем и прикупљањем понуда, а ради привођења планираној намени, катастарске парцеле 82/34 у катастарској општини Уб, уписане у лист непокретности 2687, катастарска општина Уб, као јавна својина општине Уб, земљиште у грађевинском подручју, са површином од 1.027м2, а која се у Плану генералне регулације „Уб 2025“ налази у зони планираној за комерцијалне делатности
 
Преузмите текст огласа
 
Одлука о исплати новчане накнаде студентима дела трошкова студирања за школску 2015/2016. годину ПДФ Штампа
понедељак, 18 јануар 2016 11:22

На основу члана 29. Одлуке о новчаним наградама ученика и новчаним накнадама студентима дела трошкова студирања („Службени гласник општине Уб“ број 28/2012 и 17/2014), (у даљем тексту Одлука), Комисија за доделу новчаних накнада дела трошкова студирања дана 18. јануара 2016. године, донела је Одлуку о исплати новчане накнаде студентима дела трошкова студирања за школску 2015/2016. годину:

Службени гласник Општине Уб 2/2016


 
Одлука о исплати новчане накнаде студентима дела трошкова студирања за школску 2015/2016. годину ПДФ Штампа
понедељак, 18 јануар 2016 09:25

На основу члана 29. Одлуке о новчаним наградама ученика и новчаним накнадама студентима дела трошкова студирања („Службени гласник општине Уб“ број 28/2012 и 17/2014), (у даљем тексту Одлука), Комисија за доделу новчаних накнада дела трошкова студирања дана 18. јануара 2016. године, донела је

О д л у к у

о исплати новчане накнаде студентима дела трошкова студирања за школску 2015/2016. годину

 Преузмите текст одлуке


 
Службени гласник Општине Уб 1/2016 ПДФ Штампа
петак, 15 јануар 2016 12:53

Општинско веће одржало је прву седницу у 2016. години, са које можете преузети закључке и:

Седница ОВ 1 2016

Службени гласник Општине Уб 1/2016


 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Страна 1 од 125
Адреса: Улица 3. октобра број 4 14210 Уб - ПИБ:105884538 - Матични број:07188927