Буџет

08/02/2023

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Општине Уб у 2023. години

Општина Уб, Општинско веће општине Уб расписује Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Општине Уб у 2023. години.

10/11/2020

Јавна расправа о Нацрту одлуке о допуни Одлуке о локалним комуналним таксама

Општинско веће општине Уб, одлучило да се приступи допини Одлуке о локалним комуналним таксама и донело Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту одлуке о допуни Одлуке о локалним комуналним таксама и Програм спровођења јавне расправе о Нацрту одлуке о допуни Одлуке о локалним комуналним таксама

22/09/2018

Одлукa о избору програма/пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Уб у 2018. години

Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије.