Одржана 5. седница Скупштине општине Уб

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1671798235.jpeg

Скупштина општине Уб, 23. децембра 2022. године, одржала је 5 седницу у овој години, и донела следеће акте:

 1. Одлука о другом ребалансу Одлуке о буџету општине Уб за 2022. годину;
 2. Одлука о буџету општине Уб за 2023. годину;
 3. Одлуке о општинским административним таксама, ценама услуга и накнади трошкова Општинске управе општине Уб;
 4. Одлука о реализацији Одлуке о буџету општине Уб у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2023. годину;
 5. Кадровски план за 2023. годину општине Уб;
 6. Решењe о да­ва­њу са­гла­сно­сти на Одлуку о другој измени и допуни Програма пословања Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб за 2022. годину
 7. Решење о да­ва­њу са­гла­сно­сти на Програм пословања за 2023. годину Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб;
 8. Решење о да­ва­њу са­гла­сно­сти на Програм рада и финансијски план Установе културе ''Културни центар Уб'' за 2023. годину;
 9. Решење о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Божидар Кнежевић" из Уба за 2023. годину;
 10. Решење о давању сагласности  на Ценовник за 2023. годину Градске библиотеке „Божидар Кнежевић" из Уба;
 11. Решење о именовању директора Градске библиотеке „Божидар Кнежевић" из Уба;
 12. Решења о давању сагласности на Финансијски план Предшколске установе ''Уб'' из Уба за 2023. годину;
 13. Решења о давању сагласности на Програм пословања Регионалног центра за управљање отпадом ''Еко-Тамнава'' д.о.о. Уб за 2023. годину;
 14. Одлукa о утврђивању на­зи­ва ули­ца у на­се­ље­ним ме­стима општине Уб;
 15. Одлука о изменама и допунама Одлуке о радном времену у угоститељским, трговински и занатским објектима на територији општине Уб;
 16. Одлукa о изменама и допунама Одлуке о при­вре­ме­ном по­ста­вља­њу обје­ка­та на јав­ним по­вр­ши­на­ма на те­ри­то­ри­ји оп­шти­не Уб;
 17. Одлука о изменама и допунама Одлуке о водоводу и канализацији;
 18. Одлука о изменама и допунама Одлуке о управљању пијацама;
 19.  Одлука о изменама и допуна Одлуке о путевима;
 20. Одлука о допунама Одлуке о јавном превозу путника на територији општине Уб;

 

Напред наведени акти, објављени су ''Службеном гласнику општине Уб'', број 30, 31, 32. и 33


Повезане вести