Вести12/06/2020

Јавни увид у нацрт просторног плана Колубара Б

Јавни увид у нацрт Просторног плана подручја посебне намене за изградњу термоелектране „Колубара Б” и извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана подручја посебне намене за изградњу термоелектране „Колубара Б” на животну средину