Оглас за давање у закуп пословног простора сеоског Дома у Врелу

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1577352038.jpeg

На основу члана 56. Одлуке о месним заједницама на територији општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 4/2019),

а складу са закључком Општинског већа општине Уб, број 06-45-24/2014-01, о давању Сагласности Месној заједниц Врело за издавање у закуп пословног простора,

            Савет Месне заједнице Врело, 23. децембра 2019. године, доноси

 

 

Одлуку

о објављивању огласа за давање у закуп пословног простора прикупљањем писаних понуда

 

 

1.      Даје се у закуп пословни простор – два локала, оријентисана ка државном путу Уб – Бањани, са помоћним магацинским простором, а који се налазе у згради сеоског Дома у Врелу, непокретност у јавној својини општине Уб, на кп.п. број 2118/1 у КО Врело, са уделом 4497/4527;

2.      Пословни простор из тачке 1. одлуке даје се у закуп на 10 година, са могућности продужетка уговора под истим условима;

3.      Износ закупнине за пословни простор из тачке 1. одлуке износи 10.000 динара за један месец;

4.      Пријаве, писане понуде, по овом огласу се подносе се, поштом, на адресу Савет Месне заједнице Врело, задња пошта 14214 Бањани;

Рок за пријаву по овом огласу износи 25 дана од дана објављивања на званичној интернет страници општине Уб


Повезане вести