Одржана 17. седница Општинског већа општине Уб

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1690363111.jpeg

Општинско веће општине Уб, 26. јула 2023. године, одржало је 17. седницу у овој години; на дневном реду 17. седнице, Општинског већа било је 9. тачака.

Веће је разматрало и донело следеће акте:

I У својству овлашћеног предлагача, утврдило предлоге аката и исте доставило Скупштини општине Уб на разматрање и усвајање:

1.      Одлука о измени и допуни Одлуке о одржавању улица и путева;

2.      Одлука о измени и допуни Одлуке о при­вре­ме­ном по­ста­вља­њу и укла­ња­њу мон­та­жних и дру­гих обје­ка­та на јав­ним по­вр­ши­на­ма на те­ри­то­ри­ји оп­шти­не Уб;

3.      Одлукa о образовању Штаба за ванредне ситуације општине Уб;

4.      Кодекс понашања запослених лица у органима општине Уб;

5.      Правилник о поклонима са протоколарном наменом;

6.      Одлука о матичним подручјима на територији општине Уб.

II У својству надлежног доносиоца, донело из своје надлежности, следеће акте:

1.      Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Уб за 2023.годину;

2.      Решење по захтеву ''MAB TEAM INVESTMEENT’’ д.о.о. из Уба;

3.      Закључка о давању одобрења за за­кључе­ње уго­во­ра за ре­а­ли­за­ци­ју јав­не на­бав­ке – Изградња Улице Прве пролетерска у дела Улице Николе Мишљеновића.

 

Акте донете на овој седници, можете преузети са овог линка.


Повезане вести