Одлукa о избору програма/пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Уб у 2018. години

Opstina UB | odluka-o-izboru-programaprojekata-u-kulturi-koji-se-finansiraju-i-sufinansiraju-iz-budzeta-opstine-ub-u-2018-godini_1559831493.jpg

На основу члана 76. став 4. Закона о култури ("Службени гласник РС", број 72/2009; 13/2016 и 30/2016-испр.), члана 7. став 1. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице локлане смоуправе ("Службени гласник РС", број 105/2016 и 112/2017), а по истеку рока за пријаву на Јавни конкурс за финансирање и суфинасирање програма/пројеката у култири који својим квалитетима доприносе развоју и презентацији културе општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 9/2018), Комисија за оцену програма/пројеката у култури која својим квалитетом доприносе развоју и презентацији културе у општини Уб, доноси Одлуку о избору програма/пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Уб у 2018. години


Повезане вести