Обавештење о донетом решењу

Opstina UB | opstina-ub-74_1656396409.jpg

Општинска управа Уб, Одељење за делатности установа и заштите животне средине  , на основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС “број 135/04 и 36/09) даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо јавност и заинтересоване органе и организације да је за пројекат  „БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ВА89  ВАУ89  ВАЛ89  ВАО89  Докмир“ чија се инсталација планира на кат.парцели бр.582/1 КО Докмир  на територији општине Уб, носиоца пројекта предузећа „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА “ д.о.о.Београд,, донето решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.
Заинтересована јавност може извршити увид у садржину Решења , сваког радног дана од 10 до 14 часова , у просторијама Општинске управе Уб , ул.Војводе Мишића 20б, други спрат канцеларије број 32 и изјавити жалбу у року од 15 дана, од дана објављивања овог обавештења.
Додатне информације можете добити на телефон 411-622 лок.139


Повезане вести