Вести


11/02/2022

У МАЈУ КАМЕН ТЕМЕЉАЦ ЗА НОВУ БИБЛИОТЕКУ

У текућој години, Градска библиотека „Божидар Кнежевић” обележава век и по од отварања Читаонице убске, на чијим темељима је настала ова најстарија институција културе у општини. Располаже фондом од око 55.000 наслова, нуди савремен систем рада у електронској бази и мноштво садржаја који нису везани само за основну делатност, али се већ деценијама суочава са недовољним и неадекватним простором.


28/01/2022

Оглас за отуђење из јавне својине

Оглас за отуђење из јавне својине општине Уб јавним оглашавањем и прикупљањем писмених понуда, катастарске парцеле број 525/53 , земљиште у грађевинском подручју, пашњак 1. класе, у површини од 2.597м2, уписане у лист непокретности 2687, КО Уб, као јавна својина 1/1, општине Уб, улица Војводе Мишић 20б.
23/12/2021

ОБАВЕШТЕЊЕ

У вези акта Министарства државне управе број 021-01-916/2021-01 од 16. децембра 2021. године и Посебног извештаја о службеној употреби бугарског језика и писма достављеном од Заштитника грађана


20/12/2021

Одлука о исплати новчане накнаде студентима дела трошкова студирања за школску 2021/2022. годину

На основу члана 29. Одлуке о награди – поклону ђаку прваку, новчаној награди и награди књигом ученику, наставнику и професору и новчаној накнади студенту дела трошкова студирања ("Службени гласник општине Уб" број 28/2012, 16/2014, 28/2016, 20/2017 и 11/2018) (у даљем тексту Одлука), Комисија за доделу новчаних накнада дела трошкова студирања дана 20. децембра 2021. године, донела је
01/12/2021

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ О ОСТВАРИВАЊУ БИРАЧКОГ ПРАВА НА РЕПУБЛИЧКОМ РЕФЕРЕНДУМУ

Увид у бирачки списак у складу са Законом који уређује заштиту података о личности, може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства за државну управу и локалну самоуправу https://upit.birackispisak.gov.rs/ као и општине Уб уношењем податка о јединственом матичном броју грађана и регистарском броју личне карте.


02/12/2021

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ БИБЛИОТЕКЕ

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројеката за изградњу библиотеке на к.п. бр. 123/1 КО Уб, одржаће се од 02. ДЕЦЕМБРА ДО 09. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 7 ДАНА, сваког радног дана у згради општине Уб, као и на интернет страници општине Уб (https://www.opstinaub.org.rs).