ЈН бр. 1.3.24/2019 – Технички центар Ђунис

Opstina UB | jn-br-1392019-izgradnja-ulice-vojvode-misica_1559827589_1566553124.jpg

Опис предмета набавке: Предмет поступка је јавна набавка радова на изградњи објекта Технички центар Ђунис у Убу.

Назив и ознака из општег речника набавке: 45211350 - Радови на изградњи вишенаменских зграда.


Документи


Повезане вести