Јавни позив за пријављивање кандидата за инструкторе

Opstina UB | logo-popis-2022_1656050057.png

 

Позивају се грађани заинтересовани за рад у Попису у својству инструктора да у периоду од 24. јуна (од 9.00 часова) до 3. јула 2022. године (до 20.00 часова) попуне електронску пријаву на сајтовима Завода, www.stat.gov.rs или popis2022.stat.gov.rs.

Општи услови које кандидат треба да испуни:

    држављанство Републике Србије;

    пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији;

    најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве;

    стечено најмање четворогодишње средње образовање;

    да кандидат није осуђиван, да против њега није покренута истрага нити се против њега води кривични поступак.

Посебни услови које кандидат треба да испуни:

    познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) – предвиђено је тестирање кандидата;

    могућност коришћења сопственог рачунара и приступ интернету током периода ангажовања.

Детаљније информације о задацима инструктора и процедурама за избор кандидата доступне су на сајтовима Завода.


Повезане вести