Јавни позив за одржавање усмене јавне расправе за 22.07.2019. године

24/06/2019 Јавни позиви

Одељење за послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско правне послове Општинске управе Општине Уб, ул. Војводе Мишића бр. 20Б на основу члана 78. и 113. Закона о општем управном поступку упућује 

Ј А В Н И   П О З И В

Томашевић Верици из Совљака, Микић (Велимира) Тањи из Уба, Томашевић (Миомира) Горану из Лајковца, Томашевић (Миомира) Лепосави из Лазаревца, Томашевић Јагоди из Каленића, Трифуновић (Славка) Љиљани из Совљака, Томашевић (Драгивоја) Владимиру из Ужица, Томашевић (Јована) Радовану на привременом раду у Аустрији и Томашевић (Драгивоја) Будимиру из Каленића, и свим заинтересованим лицима који сматрају да се ова управна ствар тиче њихових права, обавеза или правних интереса.

За одржавање усмене јавне расправе за 22.07.2019. године са почетком у 11,00 часова у канцеларији 013 а у циљу давања изјаве у поступку експропријације непокретности и то кп.бр. 160/2 њива 3 класе у пов.од 0.12.00 ха КО Каленић уписане у лн.бр. 60 за КО Каленић као приватна својина Томашевић Владимира са уделом 3/84, Томашевић Живомира са уделом 3/84, Томашевић Гордане са уделом 4/84, Томашевић Драгана са уделом 4/84, Томашевић Драгише са уделом 12/84, Томашевић Јована са уделом 12/84, Томашевић Ратка са уделом 12/84, Томашевић Славка са уделом 12/84, Томашевић Снежане са уделом 4/84, Ристић Драгане са уделом 12/84, Томашевић Јагоде са уделом 3/84, Томашевић Будимира са уделом 3/84.

Напомена: Понети оставинска решења, уговоре и осталу документацију којом доказујете правни основ вашег одазивања позиву.

САВЕТНИК

Слађана Теодосић, дип.правник


Повезане вести