Јавни позив за доделу помоћи намењене побољшању услова становања избеглица

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1620799465.jpeg

Ко­ми­си­ја за избор корисника за доделу помоћи намењене побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала на територији општине Уб, расписује

 

Јавни позив за доделу помоћи намењене побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала на територији општине Уб

 

Предмет јавног позива је  додела средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала која имају боравиште/пребивалиште на територији општине Уб,  укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а неопходна им јепомоћ у грађевинском материјалу, све како би побољшали услове становања.

Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала неопходног за побољшање основних услова становања, при чему максимална вредност једног пакета грађевинског материјала, по породичном домаћинству корисника, износи до РСД 550.000 (словима: петстотинапедесетхиљададинара), а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи РСД 184.000 (словима: стоосамдесетчетирихиљадединара), по породичном домаћинству корисника.

Заинтересована лица подносе пријаве на јавни позив са потребним доказима Комисији за избор корисника Општине, у року од 30 дана од дана јавног оглашавања.

Документација се доставља у писарницу Општине или путем поште на адресу: Општина Уб Војводе Мишића 20б 14210 Уб са напоменом „За јавни позив – набавка грађевинског материјала – избегла лица''.

            Пријаве са потребним доказима се подносе у периоду од  11. маја 2021. године до 11. јуна 2021. године.


Текст јавног позива у прилогу, са обрасцем за пријаву и изјава подносиоца пријаве.


Документи


Повезане вести