ЈАВНИ ПОЗИВИ - ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1690278798.jpeg

Општинска управа општине Уб, поново објављује:

-Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Уб за 2024. годину, број 320/2023-01 и

-Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног  земљишта у државној својини на територији општине Уб за 2024. годину, број 320/2023-01.

Заинтересована лица, могу текст поменутих Јавних позива, са обрасцима, да преузму испод вести.

Објављивањем ових јавних позива, стављају се ван снаге - престају да важе, раније објављени јавни позиви у овој материји  на страни дневних новина ''Српски телеграф'' и интеренет страници органа општине Уб, од 26. јуна 2023. године.


Документи


Повезане вести