О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1689322313.jpg

    Општинска управа Уб, Одељење за делатности установа и заштите животне средине, на основу члана 10. и члана 29.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС “број 135/04 и 36/09) даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

      Обавештавамо јавност и заинтересоване органе и организације да је за пројекат: Производни објекти „ЕУРО-МЕТАЛ“ Д.О.О, Уб, к.п.бр. 429/1 КО Гуњевац, општина Уб, носиоца пројекта, Предузеће за производњу и услуге ЕУРО-МЕТАЛ“ Д.О.О. УБ, донето решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

      Заинтересована јавност може извршити увид  у донето решење сваког радног дана од 11 до 14 часова,у просторијама Општинске управе, улица Војводе Мишића 20 б, канцеларија број 32,и на исто изјавити жалбу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.


Повезане вести