О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1688036274.jpg

Општинска управа Уб, Одељење за делатности установа и заштите животне средине, на основу члана 10, став 1. и став 3. и члана 29. став 1.  Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС “број 135/04 и 36/09) даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

     Обавештавамо јавност и заинтересоване органе и организације да је носилац пројекта, Предузеће за производњу и услуге ЕУРО-МЕТАЛ“ Д.О.О. УБ, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта:  Производни објекти „ЕУРО-МЕТАЛ“ Д.О.О, Уб, к.п.бр. 429/1 КО Гуњевац, општина Уб.

      Заинтересована јавност може извршити увид у садржину захтева , сваког радног дана од 10 до 14 часова , у просторијама Општинске управе Уб , ул.Војводе Мишића 20б, други спрат канцеларије број 32 и доставити своје мишљење у року од 10 дана, од дана објављивања овог обавештења.


Повезане вести