О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1677748883.jpg

      Општинска управа Уб, Одељење за делатности установа и заштите животне средине  , на основу члана 20. стaв 1. и 3.  и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину

 ( „Сл. гласник РС “број 135/04 и 36/09) даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

      Обавештавамо јавност и заинтересоване органе и организације да је носилац пројекта

 „ АУТО МАКИШ “ д.о.о. Београд – Чукарица, са седиштем у Београду, Чукарица,

 ул. Боре Станковића Макиш 16, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја  на животну средину пројекта ИЗГРАДЊЕ ПРАТЕЋИХ САДРЖАЈА ЗА КОРИСНИКЕ АУТОПУТА Е-763 НА ЛОКАЦИЈАМА УЗ ПОСТОЈЕЋА ПАРКИРАЛИШТА АУТОПУТА НА ПОДРУЧЈУ РУКЛАДА, OПШТИНА УБ,

КП 820/1 И КП 815 КО Руклада.

      Заинтересована јавност може извршити увид у садржину захтева , сваког радног дана од 10 до 14 часова , у просторијама Општинске управе Уб , ул.Војводе Мишића 20б, други спрат канцеларије број 32 и доставити своје мишљење у року од 20 дана, од дана објављивања овог обавештења.

      Јавна расправа и јавна презентација предметне Студије одржаће се дана 23.03.2023.године у сали Општине Уб са почетком у 12 часова.

      Додатне информације можете добити на телефон 411-622 локал 139.


Повезане вести