ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИЦАМА

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1630310573.jpeg

Комисија за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 20 стамбених јединица са могућношћу куповине (у даљем тексту: Комисија), 25. август 2021. године, објављује

 

                                                         ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица

давањем у закуп 2. стамбене јединице са могућношћу куповине

на територији општине Уб

 

Заинтересована лица подносе пријаве на јавни позив са потребним доказима Комисији за избор корисника општине, у року од 30 дана од дана јавног оглашавања.

Документација се доставља у писарницу општине или путем поште на адресу: Општина Уб, Улица Војводе Мишића 20Б, Комисији за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица, 14210 Уб са напоменом „За јавни позив – РСП, Потпројекат број 5 – стамбене јединице”.

Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 30 дана од дана објављивања овог Јавног позива, почев од 31. августа 2021. године закључно са до  29. септембром 2021. године.

 Текст Јавног позива, образац пријаве на јавни позив са обрасцима изјаве пподносиоца пријаве, дати су у прилогу.Документи


Повезане вести